Deutsche Kleiderstiftung
Deutsche Kleiderstiftung

Vetis i Cristuru Rumunia od 2009 r.

Vetis, okręg Satu Mare (2012-2018)

W 2012 roku bliźni żyjący w skrajnie ubogim regionie Rumunii po raz pierwszy otrzymał odzież od Niemieckiej Fundacji Odzieżowej. Część odzieży trafiła bezpośrednio do potrzebujących. Kolejna część została przekazana w zamian za darowizny pieniężne. Uzyskane środki przeznaczono na założenie sklepu odzieżowego. Podczas kolejnych transportów część tekstyliów została również sprzedana, aby wesprzeć działalność charytatywną greckokatolickiej parafii w Vetis. We współpracy z Ewangelicko-Luterańskim Okręgiem Kościelnym Großenhain zrealizowaliśmy ten projekt zbiórki odzieży używanej w Saksonii i co roku dostarczaliśmy ciężarówkę z towarami pomocowymi. Po zakończeniu projektu okręg kościelny kontynuuje do dziś zbiórkę odzieży i obuwia dla Niemieckiej Fundacji Odzieżowej.

Cristuru Secuiesc (2009-2012)

Uzdrawianie - Opieka - Wsparcie - Edukacja - Integracja. Są to określenia używane przez Chrześcijańską Służbę Wioski Młodzieżowej (CJD) w Cristuru Secuiesc/Rumunia (Transylwania) do opisania swoich zadań w zakresie wspierania młodych ludzi. CJD szczególnie wspiera młodzież defaworyzowaną, np. sieroty i półsieroty, młodzież z zaniedbanej ludności wiejskiej oraz osoby defaworyzowane z mniejszości narodowych. Dostarczaliśmy odzież sortowaną jako materiał do szkolenia w zawodach włókienniczych i handlowych. Dochód poszedł na sfinansowanie całego projektu.