Deutsche Kleiderstiftung
Deutsche Kleiderstiftung

Lome (2013-2016)

Niemiecka fundacja odzieżowa przywiozła do Togo ubrania i inne artykuły pomocowe kontenerem na statku. Zaopatruje się tam kilka instytucji i wielu potrzebujących. Chrześcijański Związek Młodzieży (YMCA) z Berlina nawiązał kontakt z państwem w Afryce Zachodniej i sam zbierał odzież, ale także książki, sprzęt sportowy i inne przedmioty. Dzięki darowiznom wsparto kilka lokalnych projektów. Odzież otrzymały również osoby dotknięte HIV/AIDS, mieszkające w ośrodkach w Lome i w głębi kraju.